“Ons kind is weer een blij kind, blij met zichzelf en blij met ons, ouders. Door de PMTO bij Carla Engele, hebben wij weer geleerd om te zien hoe hij van goede wil is en hem daarvoor te prijzen."

 

Een moeder

Meld u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:

 

carla@engele.nl

 

06-54 75 25 38

 

Gelegen in het Groene Hart

Opstandig kind? - Welkom!

ENGELE biedt ouders professionele hulp bij het verbeteren van het gedrag van hun kind. "Mijn kind luistert niet, ik heb een moeilijk kind, een lastig kind", verzucht iedere ouder weleens. Alle kinderen laten bij tijden moeilijk gedrag zien. Dit is normaal en hoort erbij. Houden de problemen aan, zoals niet luisteren, schelden, schoppen, slaan, spullen kapot maken, ruzie maken, liegen of stelen en/of de eigen gang gaan, dan kunnen ouders baat hebben bij professionele hulp. Ik wil u graag helpen de problemen aan te pakken. De PMTO-methode (Parent Management Training Oregon) kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. PMTO is een bewezen effectief trainingsprogramma, dat houvast biedt tijdens het veranderingsproces.

 

Steeds meer ouders pakken zelf de regie over hulp, zeker als het gaat om kinderen of het gezin. Zij willen direct de beste professional, optimale bescherming van hun privacy, niet gehinderd worden door wachtlijsten, standaardaanbod, standaardmomenten of regelgeving van instanties. Bij ENGELE bent u hiervoor aan het goede adres. U kunt direct en zonder tussenkomst van verwijzers een vrijblijvende afspraak maken. 

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten, middels een Persoonsgebonden Budget, dan is dit in sommige gevallen mogelijk via het sociaal team van uw gemeente.

 

PMTO is een programma voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar met gedragsproblemen, zie www.pmto.nl