PMTO is een programma voor ouders en pleegouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar met gedragsproblemen, zie www.pmto.nl

Verwijzers

  • In geval van ernstige gedragsproblemen bij kinderen (ODD).
  • Specifieke deskundigheid op het gebied van gedragsproblemen, adhd, autisme (ASS) en angststoornissen.
  • Ervaring in het werken met complexe (gezin)systemen. Uitgebreide ervaring in het begeleiden van ouders met psychiatrische stoornissen.
  • Ervaring bij het ADHD-team van Curium en Rivierduinen Kinderen en Jeugd: diagnostiek, psycho-educatie en ouderbegeleiding. 
  • Ervaring is de specialistische Jeugd GGZ in de functie van ouderbegeleider en PMTO therapeut.

Ik geef ouderbegeleiding voor alle vragen van ouders. Mijn specialisatie is de PMTO-methode. Zie voor meer informatie over de meest intensieve vorm van ouderbegeleiding: de website van PMTO. PMTO is een bewezen effectief programma ter behandeling van kinderen met ernstige gedragsproblemen.

 

Voor ouderbegeleiding ADHD is het programma van Barkley bewezen effectief, dit programma is met name bedoeld voor ouders met een kind met ADHD.

 

Verwijzing:

  • Via het Sociaal Team van de gemeente kan een PGB verzorgd worden t.b.v. PMTO hulpverlening bij ENGELE.
  • Specifieke deskundigheid van ENGELE is de kennis en ervaring in het werken met zowel kinderen / jongeren als ouders met GGZ problematiek.