“Onze dochter heeft ADHD. Zij is onrustig, luistert slecht en heeft hevige woedeaanvallen. Om beter om te kunnen gaan met dit gedrag hebben wij dit jaar de cursus PMTO gevolgd.

 

Carla Engele reikte ons verschillende handvatten aan: zo hebben wij geleerd duidelijke instructies te geven, te complimenteren en wanneer nodig consequenties toe te passen. Ook zijn wij met behulp van een belonings- systeem erin geslaagd probleemgedrag tijdens het avondeten te verhelpen.

 

De bijeenkomsten met Carla ervoeren wij als prettig. Zij heeft duidelijk verstand van zaken en gaf ons praktische tips op concrete vragen. Na elk gesprek kregen wij opdrachten mee om te oefenen met wat wij hadden geleerd. Later in de week belde Carla op om te bespreken hoe het ging. Wij zijn erg enthousiast over de cursus en kunnen het ouders met soortgelijke problemen aanraden!”

 

Een vader

Ouder begeleiding

Bij ENGELE wordt uw kind zelf niet belast met therapieën, maar loopt de behandeling van het kind via u. U bent zelf de beste behandelaar van uw kind; u kent uw kind het best, ziet uw kind het vaakst en gaat een leven lang met uw kind verder. Ook eventuele andere kinderen in uw gezin zullen baat hebben bij hetgeen u leert in de ouderbegeleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden van ouderbegeleiding:

 

  • Informatie en Advies. Bij deze vorm krijgt u informatie aangereikt wat kan variëren van informatie over diagnostiek en behandelmogelijkheden. Uitleg over diagnoses zoals ADHD, Autisme, ODD en kunt u geholpen worden met concrete dienstverlening, zoals hulp bij het vinden van passende mogelijkheden bijv. binnen het onderwijs en vrije tijd en ondersteuning bij het invullen van formulieren.
  • Oplossingsgericht, kortdurend, doorgaans 5 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gericht een oplossing gezocht voor de moeilijkheid waar u momenteel mee zit.
  • Enkelvoudig consult: adviesverstrekking op uw hulpvraag.
  • Barkley ouder begeleiding; een gericht trainingsprogramma voor ouders met een kind met ADHD, gericht op het versterken van opvoedvaardigheden voor ouders met een kind met ADHD. 
  • PMTO (Parent Management Training Oregon), intensieve training, bewezen effectief, zie www.pmto.nl, voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.