Verantwoording

  • Kamer van Koophandel: 61966215
  • AGB code:  98101254
  • BTW-id: NL001979563B93
  • Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers: 461000202
  • SKJ Kwaliteitsregister; Register: Jeugd- en gezinsprofessional; Niveau: HSS SW Jeugd; Registratie nr. 100019928
  • Lid van Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW): 2355
  • Register abituriënten VO-Geestelijke gezondheidzorg: 4255 
  • Bronvermelding plaatjes Max en Mama: (c) Kenniscentrum PMTO Nederland. Illustrator: Juliette de Wit. www.juliettedewit.nl
  • Bronvermelding citaten ouders: vanwege privacyredenen zijn de namen van ouders niet vermeld, wel bekend bij Carla Engele.
  • Op alle werkzaamheden van ENGELE zijn de Algemene Voorwaarden ENGELE van toepassing Lees meer: algemene voorwaarden